تظاهرات در مقابل سفارت امریکا در تفلیس

تظاهرات سفارت امریکاصبح امروز 20 جولای دهها نفر در مقابل سفارت امریکا در تفلیس تظاهرات کردند و نسبت به برخی دخالتهای این کشور در امور گرجستان اعتراض نمودند.
تظاهرکنندگان می گفتند از حمایت دولت امریکا از برخی احزاب و گروهها ناراضی هستند.
سازمان سیاسی "گرجستان ما" برگزار کننده این تظاهرات بود و گزارش شده است که تریستان تسیتلاشویلی روزنامه نگار از نشریه اساوال-داساوالی نیز در جمع معترضان حضور داشت.

نظرات