ایران کشوری با فرهنگ و تمدن عظیم

زوراب پاتادرادزه حسین مشهدیزوراب پاتارادزه فرماندار آجارا می گوید: برای ما مهم است همکاریهای فرهنگی، انسانی، تجاری و گردشگری با ایران داشته باشیم که کشوری با فرهنگ و تمدنی عظیم است. بنظر من همکاریهای موجود منطقه ای گسترده تر و سازنده تر خواهد شد.
زوراب پاتادرادزه این اظهارات را در دیدار با حسین مشهدی سرکنسول جمهوری اسلامی در باتومی بیان کرد. دیدار سرکنسول با او در راستای مجموعه ملاقاتهای پاتادرادزه بعد از نایل شدن به سمت تازه فرمانداری آجارا بوده است.

نظرات