پرواز زاگرس در مسیر تهران - تفلیس

هواپیمایی زاگرساز 19 آگوست جاری پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس در مسیر تهران به تفلیس و بلعکس آغاز خواهد شد.
پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس بصورت چارتری دوبار در هفته انجام خواهد شد و تا 23 سپتامبر ادامه خواهد داشت. کریر این پرواز ایرباس 320 اعلام شده است.

نظرات