از تردد در محلهای شلوغ ترکیه خودداری نمایید

وزارت خارجه گرجستانوزارت خارجه گرجستان با صدور بیانیه ای از شهروندان این کشور در ترکیه درخواست نمود که از حضور در مکانهای شلوغ اجتناب نمایند. این بیانیه بدنبال انفجار بمب در یک جشن عروسی در شهر غازی عینتاب صادر گردید.
وزرات خارجه گرجستان هرگونه اقدام تروریستی را محکوم کرد و مراتب تسلیت را به دوستان و بازماندگان قربانیان، دولت و مردم ترکیه اعلام نمود.
بر اثر انفجار بمب در یک جشن عروسی در شهر غازی عینتاب ترکیه 50 تن کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند.

نظرات