جواد جهانگیرزاده سفیر ایران در جمهوری آذربایجان

جواد جهانگیرزادهبزودی جواد جهانگیرزاده  به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در جمهوری آذربایجان، راهی باکو می‌شود.
رسانه های ایران گزارش می دهند که انتصاب جواد جهانگیرزاده به عنوان سفیر ایران در جمهوری آذربایجان قطعی شده است.
در حال حاضر محسن پاک آیین سفیر جمهوری اسلامی در جمهوری آذربایجان است.

نظرات