هشتمین سالگرد جنگ اوستیای جنوبی

دولت اوستیای جنوبی اعلام کرد که بمناسبت هشتمین سالگرد جنگ آگوست از تاریخ 6 این ماه بمدت سه روزهای مرزهای این منطقه با گرجستان مسدود خواهد بود. ساعت 9 صبح 9 آگوست عبور و مرور از مرز آزاد خواهد شد.
در تاریخ 7 آگوست سال 2008 نیروهای ارتش گرجستان در عملیات غافلگیرانه‌ای تسخینوالی مرکز اوستیای جنوبی را تحت تصرف خود قرار دادند. یکروز بعد از این واقعه، روسیه نیروهای خود را در مرز با اوستیا قرار داد و تانک‌های خود را وارد شهر تسخینوالی کرد. در ادامه این درگیری روسیه برخی از مناطق گرجستان را بمباران نمود.
در گرجستان از این واقعه بنام جنگ 5 روزه با روسیه یاد میشود اما در اوستیای جنوبی آن را تجاوز گرجستان می نامند.

نظرات