سحر بهشتی در بازداشتگاه نامعلوم

خانواده سحر بهشتی میگویند، هنوز اطلاعی بدست نیاورده اند که ماموران او را به چه نقطه ای برده اند. گوهربانو، مادر سحر از روز گذشته تاکنون دوبار به اغما رفته است و وضعیت سلامتی او نامساعد اعلام گردیده است.

سحر بهشتی روز جمعه 26 آگوست جاری مصادف با سالروز تولد برادرش ستار بهشتی توسط ماموران حکومت بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل گردیده است.
ستار بهشتی 13 آبان سال 1391 خورشیدی در سن 35 سالگی در بازداشتگاه پلیس توسط ماموران به قتل رسید.

نظرات