مگتی اینترنت کابلی و خط ثابت ارائه میدهد

مگتیشرکت مگتی با ادغام قفقاز آنلاین در آن، خدمات تلفن ثابت و اینترنت کابلی را ارائه می کند.
مگتی که بیشتر بعنوان اپراتور تلفن همراه شناخته می شود، خدمات تلویزیون اینترنتی، تلویزوین ماهواره و تلفن بیسیم را نیز به مشترکان ارائه می نماید.
با ارائه خدمات جدید، شرکت مگتی رقیب مهمی برای سیلک نت خواهد بود.

نظرات