دستگیری هفت مظنون به عملیات تروریستی در جنوب تفلیس

سازمان امنیت گرجستانسازمان امنیت گرجستان روز 22 آگوست جاری اعلام کرد که هفت مظنون به توطئه برای حمله تروریستی به یک خط لوله گاز در روستای ساگورامو بازداشت شده اند.
پنج نفر از بازداشت شدگان به داشتن اسلحه غیرقانونی و مواد منفجره با هدف انجام عملیات تروریستی متهم شده اند. ماموران امنیتی نفر ششمی را نیز به اتهام خودداری از اطلاع این جرم به نیروهای امنیتی دستگیر کرده اند و نفر هفتم یک افسر پلیس است که به سوء استفاده از قدرت و اختیارات خود متهم است.
درباره انگیزه این افراد از اقدام به عملیات تروریستی و جزئیات مربوط به تشکیلات آنها خبر رسمی منتشر نشده است. اظهاراتی مبنی بر ارتباط این افر اد با گروههایی در اوکراین شنیده شده است اما برخی از تحلیل گران اینگونه اظهارنظرها را مرتبط با رقابتهای انتخابات پارلمانی آتی ارزیابی کرده اند.

[embed]https://youtu.be/zT6ADsjmJkE[/embed]

نظرات