مادر ارمنستانی نوزاد خود را به مقامات مسکو تحویل داد

روز جمعه 12 آگوست جاری یک نوزاد با پرواز مسکو وارد فرودگاه زوارتنوتس گردید و تحویل پلیس ارمنستان داده شد.
مادر این نوزاد شهروند ارمنستان و ساکن شهر مسکو است. او فرزند خود را به مقامات شهر مسکو تحویل داده است و گفته است که دیگر حاضر به مراقبت از او نیست. دولت روسیه این نوزاد را به سرزمین مادریش ارمنستان انتقال داده است.

نظرات