افزایش ناگهانی بازدیدکنندگان عرب و هندی در گرجستان

رقص عربی گرجستاندر ماه جولای سال جاری تعداد بازدیدکنندگان ایرانی در گرجستان نسبت به همین ماه در سال گذشته 575 درصد رشد داشت. در همین ماه آمار بازدید کنندگان از میان ملیتهایی نیز رشد بالایی نشان داد که اساسا بعنوان بازار هدف در گردشگری گرجستان تعریف نشده اند. سوریه، هند و مصر پس از ایران بیشترین بازدیدکننده را به گرجستان فرستادند.
بر اساس آمار منتشره از سوی اداره ملی گردشگری گرجستان در ماه جولای سال جاری تعداد بازدیدکنندگان سوریه ای از کشور 453 درصد، هندوستانی 368 درصد و مصری 263 درصد نسبت به همین ماه در سال گذشته رشد داشته است. این آمار براساس شمارش کسانی منتشر می شود که وارد خاک گرجستان می شوند و بیشتر از 24 ساعت در این کشور اقامت می کنند اما سایر اطلاعات در مورد بازدیدکننده در آن لحاظ نمی شود.
به گزارش قفقازستان از ابتدای تابستان سال جاری صفهای طویلی از پناهجویان در مقابل اداره مهاجرت و آوارگان گرجستان در شهر تفلیس مشاهده شده است که اکثر متقاضیان از جنوب آسیا و نیز از کشورهای عرب زبان هستند.
با اینحال میزان رشد بازدیدکنندگان خبرهای مثبتی را نیز در بردارد. تعداد بازدیدکنندگان اهل عربستان سعودی در ماه جولای جاری 112 درصد، آلمان 18 درصد، لیتوانی 17 درصد، یونان 14 درصد و بریتانیا 12 درصد نسبت به همین ماه در سال گذشته رشد داشت. کشورهای اروپایی بخشی از بازار هدف گرشگری گرجستان تعریف شده اند.
اوکراین و روسیه نیز از بازارهای هدف گردشگری گرجستان هستند ولی درصد افزایش تعداد گردشگران اهل این کشورها در صدر جدول جایگاهی را بخود اختصاص نداده است.

نظرات