دعوت از شرکتهای عمرانی برای توسعه دو فرودگاه در گرجستان

فرودگاه کوتائیسیوزارت اقتصاد گرجستان از پروژه توسعه و اجرای عملیات زیرساختی در فرودگاه بین المللی کوتائیسی و فرودگاه امبرلائوری اطلاع داده است. شرکتهای خارجی نیز می توانند برای انجام پروژه ها تقاضا بدهند.
دمیتری کومسیشویلی وزیر اقتصاد گرجستان اعلام کرد که بزودی آگهی مناقصه این پروژه ها منتشر خواهد شد و شرکت برنده مسئول توسعه هر دو فرودگاه خواهد بود.

نظرات