کمتر از 20 درصد مردم گرجستان آنلاین خرید می کنند

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی مرکز آمار گرجستان تنها 19.7 درصد از جمعیت گرجستان آنلاین خرید می کنند.
در ماه جون سال جاری 24.7 درصد از ساکنان شهرها و 8.1 درصد از ساکنان روستاها خرید آنلاین انجام دادند. بیشترین خرید آنلاین در میان گروه سنی 25-19 سال انجام گرفت(25.2 درصد). این رقم در گروه 59-30 سال 16 درصد بود. در گروه 60 سال به بالا تنها 5.5 درصد خرید آنلاین انجام دادند.

نظرات