کمتر از 20 درصد مردم گرجستان آنلاین خرید می کنند

بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی مرکز آمار گرجستان تنها 19.7 درصد از جمعیت گرجستان آنلاین خرید می کنند.

در ماه جون سال جاری 24.7 درصد از ساکنان شهرها و 8.1 درصد از ساکنان روستاها خرید آنلاین انجام دادند. بیشترین خرید آنلاین در میان گروه سنی 25-19 سال انجام گرفت(25.2 درصد). این رقم در گروه 59-30 سال 16 درصد بود. در گروه 60 سال به بالا تنها 5.5 درصد خرید آنلاین انجام دادند.

نظرات