بیش از 24 هزار کودک کار در گرجستان

بیش از 24 هزار کودک در گرجستان کار می کنند و اکثر آنها به کارهای پرخطر مشغول هستند.
به گزارش نشریه رزونانسی، 571 هزار نفر از جمعیت گرجستان در گروه سنی 5 تا 17 سال قرار دارند که 24.4 هزار نفر از آنها شاغل هستند. 80 درصد از کودکان کار در مناطق روستایی زندگی می کنند و 63.9 درصد آنها به کارهای پرخطر اشتغال دارند.
در گرجستان سن استخدام 16 سال تمام است و استخدام افراد زیر 14 سال تنها در حوزه فرهنگ و ورزش امکانپذیر است. بر اساس قانون افراد بین سنین 16 تا 17 سال تنها 36 ساعت در هفته مجاز به اشتغال هستند.

نظرات