مرگ 306 نفر بر اثر سوانح رانندگی در هفت ماه اخیر

تصادف گاز باتومیبر اساس آمار منتشره از سوی وزارت کشور گرجستان، در هفت ماهه اخیر 3725 تصادف در جاده های کشور اتفاق افتاد که منجر به مجروح شدن 5314 نفر و مرگ 306 نفر گردید.
از ماه ژانویه سال جاری تا پایان جولای در تفلیس 1802 سانحه رانندگی رخ داد که منجر به مرگ 54 نفر گردید و 2325 نفر را مجروح نمود.
وضعیت بد جاده ها، نقص فنی خودروها و عدم توجه رانندگان به مقررات رانندگی از عوامل مهم سوانح رانندگی در گرجستان اعلام شده اند.

نظرات