کرایه تاکسی تا تبیلسی مال فقط 5 لاری

%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d8%a8%db%8c%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84مرکز خرید تفلیس یا تبیلیسی مال Tbilisi Mall یک شرکت تاکسیرانی ویژه را معرفی کرده است که کرایه تاکسی های آن از هر نقطه شهر تفلیس تا این مرکز 5 لاری می باشد. با این تاکسی ها برای مسیر برگشت از تبیلیسی مال نیز همین رقم را خواهید پرداخت.
بر اساس اعلام مدیریت تبیلیسی مال 15 دستگاه خودرو فیات جدید در این شرکت تاکسی سرویس مسافران را جابجا می کنند.
تبیلیسی مال در فاصله دوری از مرکز شهر قرار گرفته است و برای تردد به انجا از بیشتر نقاط تفلیس با تاکسی های معمولی رقمی بیش از 5 لاری باید پرداخت شود.

نظرات