سوء استفاده از 500 هزار کودک پناهجو

کودکان پناهجوکودکان پناهجو به این دلیل که نمی توانند به قاچاقچیان انسان برای رفتن به اروپا 3 هزار یورو پرداخت کنند؛ در ایتالیا و فرانسه مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند یا وادار به کار و ارتکاب جرم می شوند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، سارا کورو، سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف در یک نشست خبری در دفتر این سازمان در ژنو اعلام کرد: از ماه ژانویه سال 2015 تا کنون 580 هزار کودک پناهجو خود را به کشورهای اروپایی رسانده اند و از این کشورها درخواست پناهندگی کرده اند. به دلیل این که 90 درصد این کودکان توسط قاچاقچیان انسان وارد اروپا شده اند؛ از 500 هزار کودک پناهجو سوء استفاده شده است.

نظرات