مراسم عمومی مذهبی در تفلیس با حضور پاپ فرانسیس

پاپ فرانسیس رهبر جهانی کاتولیکها در دومین روز دیدار خود از گرجستان در استادیوم میخیل مسخی مراسم دعا برگزار خواهد کرد و سپس راهی متسختا خواهد شد.
پاپ فرانسیس بامداد 30 سپتامبر جاری وارد تفلیس خواهد شد و روز 2 اکتبر گرجستان را به مقصد جمهوری آذربایجان ترک خواهد کرد. پاپ در طول اقامت خود در گرجستان با رئیس جمهور گیورگی مارگولاشویلی در کاخ ریاست جمهوری ملاقات خواهد داشت. او با برخی دیگر از مقامات رسمی گرجستان و نیز تنی چند از مقامات غیر رسمی نیز دیدار خواهد کرد.
پاپ فرانسیس از رهبران مذهبی جهان است که تاکنون نظریات جنجال برانگیز زیادی را مطرح کرده است از جمله:
- کلیسا دیگر به جهنم اعتقادی ندارد، زیرا اعتقاد به این مساله، عشق الهی را زیر سوال خواهد برد.
- داستان آدم و حواء تنها یک اسطوره است و جهنم تنها کنایه ای از روح تنها است.
- منشا آفرینش و تئوری تکامل هیچ تضادی با تعالیم دینی ندارند.
- اینترنت هدیه خداوند به انسان‌ها است.
و...

نظرات