کاخ مظفرالدین‌شاه قاجار در برجومی

قصر فیروزه در سال 1892 میلادی به فرمان مظفرالدین‌شاه قاجار درشهر برجومی در گرجستان ساخته شد. این بنا هنوز پابرجا است و یکی از مهمترین ساختمانهای تاریخی برجومی است.

قصر فیروزه در دوران شوروی و سالهای پس از آن بعنوان محل اقامت مسافران مورد استفاده قرار می گرفت اما در سالهای اخیر مورد بازسازی و نوسازی قرار گرفته است و بنای کنونی تلفیقی از معماری ایرانی، رومی و بومی را بنمایش می گذارد.
قصر فیروزه در شماره 3 خیابان باراتشویلی و در ورودی پارک آب معدنی Mineral Water Park واقع شده است. افراد محلی به آن فیروزا Firuza می گویند.
در اینجا بد نیست یادآوری شود قصر فیروزه تهران نیز بفرمان مظفرالدین‌شاه ساخته گردیده است. قصر فیروزه تهران بعد از انقلاب 57 در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت و اکنون امکان بازدید از آن برای عموم وجود ندارد.نظرات