کاخ مظفرالدین‌شاه قاجار در برجومی

قصر فیروزه برجومیقصر فیروزه در سال 1892 میلادی به فرمان مظفرالدین‌شاه قاجار درشهر برجومی در گرجستان ساخته شد. این بنا هنوز پابرجا است و یکی از مهمترین ساختمانهای تاریخی برجومی است.
قصر فیروزه در دوران شوروی و سالهای پس از آن بعنوان محل اقامت مسافران مورد استفاده قرار می گرفت اما در سالهای اخیر مورد بازسازی و نوسازی قرار گرفته است و بنای کنونی تلفیقی از معماری ایرانی، رومی و بومی را بنمایش می گذارد.
قصر فیروزه در شماره 3 خیابان باراتشویلی و در ورودی پارک آب معدنی Mineral Water Park واقع شده است. افراد محلی به آن فیروزا Firuza می گویند.
در اینجا بد نیست یادآوری شود قصر فیروزه تهران نیز بفرمان مظفرالدین‌شاه ساخته گردیده است. قصر فیروزه تهران بعد از انقلاب 57 در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت و اکنون امکان بازدید از آن برای عموم وجود ندارد.

[caption id="attachment_12454" align="aligncenter" width="540"]Borjomi , GEORGIA - August 14 , 2013: Galina Chitiashvili for last 33 years worked at the Firuza Sanatorium. It is located in the center of Borjomi by the Main Park and is only Sanatorium left almost untouched from the Soviet Era. Borjomi , GEORGIA - August 14 , 2013
eurasianet.org[/caption]

نظرات