متهمان به آزار مسلمانان یک لاری جریمه شدند

Neighbors of the madrasa placed a pig’s head on the door (TV 25 ) 

قفقازستان - بعد از 2 سال رای دادگاه باتومی در مورد درگیری مسلمانان و مسیحیان ارتودکس در کبولتی صادر شد. متهمان این پرونده بعد از قربانی کردن یک خوک، سر آن را روی درب مدرسه مسلمانان قرار داده بودند.

دادگاه باتومی هریک از سه متهم پرونده را به پرداخت 1 لاری جریمه محکوم کرد. دادگاه همچنین شکایت از پلیس مبنی بر کوتاهی در انجام وظیفه را وارد ندانست.
جریمه یک لاری مجازاتی سمبولیک جهت پیشگیری از تکرار یک عمل می باشد. گویا هیچیک از طرفین دعوا از رای دادگاه راضی نیستند. "جامعه مسلمانان" اعلام کرده است که این شکایت را در دادگاه عالی پی گیری خواهد کرد. ژوژونا کالادزه که به پرداخت یک لاری جریمه محکوم شده است به خبرنگاران می گوید در این منطقه همه مسیحی ارتودکس هستند و آنها با ساخت مدرسه حقوق ما را نقض کرده اند.
مدرسه مسلمانان در کبولتی هنوز از سوی مسئولان مجوز فعالیت دریافت نکرده است و بارها مسلمانان به این موضوع اعتراض کرده اند.

نظرات