ابراز ناخرسندی مقامات گرجستان از افتتاح مدرسه ترکی در باتومی

%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8cدر پی افتتاح نخستین مدرسه دولتی ترکیه در گرجستان، مقامات محلی و کشوری درباره فقدان مجوز و احتمال تعطیلی آن سخن می گویند.
واکنش شهرداری باتومی در مورد این مدرسه در رسانه های گرجستان بازتاب گسترده ای داشت. شهرداری باتومی اعلام کرده است که ساختمان این مدرسه از شهرداری مجوز نگرفته است و تاکنون سه بار و در مجموع 9 هزار لاری جریمه شده است. یک مسئول شهرداری نیز گفته است اگر این ساختمان از شهرداری مجوز رسمی نگیرد باید تخریب شود.
الکساندر ججلاوا وزیر آموزش گرجستان نیز گفت که این وزارت خانه و کنسول گری ترکیه در باتومی رایزنی هایی داشته اند تا این مدرسه تحت قوانین گرجستان فعالیت نماید. با اینحال آقای وزیر آموزش گفت اگر این مدرسه مجوز ساخت نداشته باشد این نقض قوانین گرجستان است. ججلاوا همچنین از اینکه مدیریت این مدرسه در مراسم افتتاحیه از مسئولان وزارتخانه دعوت بعمل نیاورده است ابراز ناخرسندی کرد.
وزارت آموزش، فرهنگ و ورزش آجارا نیز اعلام کرد که این وزارتخانه نیز از افتتاح مدرسه مطلع نشده است.
در راستای این واکنشها، یاسین تمیزخان کنسول ترکیه در باتومی می گوید که این مدرسه فقط برای دانش اموزان ترکیه است که خانواده شان در آجارا زندگی می کنند. معلمهای این مدرسه نیز شهروند ترکیه هستند. به گفته او این مدرسه هنوز بطور رسمی افتتاح نشده است و در مراسم بازگشایی رسمی از مقامات گرجستان نیز دعوت خواهد شد. در باره مجوز ساخت مدرسه نیز تمیزخان گفت که این مدرسه توسط یک خیر گمنام ساخته شده است و کنسول گری در جریان روند ساخت آن نبوده است بااینحال او قول داد که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد تا در مورد ساختمان این مدرسه نقض قانون وجود نداشته باشد.

نظرات