مشتری عصبانی تعمیرکار را کشت

1مرد جوان وقتی وارد مغازه صوتی-خودرو واقع در خیابان کیپشیدزه می شود تا سئوالی بپرسد، مغازه دار به او می گوید باید منتظر نوبت باشد. جوان که از رفتار تعمیرکار مغازه به خشم آمده بود از خودروی خود اسلحه ای بیرون می اورد و چند گلوله بسوی تعمیرکار شلیک می کند. تعمیرکار بعد از انتقال به بیمارستان جان میدهد.
پس از شلیک بسوی یک مغازه دار در خیابان کیپشیدیزه در محله واکه تفلیس در روز 5 سپتامبر جاری، شاهدان عینی شرح واقعه را به خبرنگار روستاوی2 توضیح دادند. مظنون به قتل در شهر زستوفانی در غرب گرجستان دستگیر شد.

نظرات