مسلمانان گرجستان عید قربان را جشن می گیرند

گیورگی مارگولاشویلی رئیس جمهور گرجستان فرا رسیدن عید قربان را به مسلمانان کشور تبریک گفت.
روز دوشنبه رئیس جمهور و برخی دیگر از مقامات رسمی گرجستان فرا رسیدن  عید قربان را به مسلمانان کشور تبریک گفتند. گیورگی کویریکاشویلی نخست وزیر گرجستان نیز روز یکشنبه در مسجد تفلیس حضور یافت و پیشاپیش عید قربان را به مسلمانان تبریک گفت.
در خیابانهای شهر مارنئولی بنرهایی نصب گردیده است که بر روی آنها عباراتی مربوط به مبارک بودن عید قربان نوشته شده است. این بنرها را اداره مسلمانان گرجستان نصب کرده است.

نظرات