ناتوگرایی در آستانه انتخابات

ناتو ناو باتومیسفر اخیر ینس استولتنبرگ (7 سپتامبر جاری)، دبیرکل ناتو به گرجستان واکنشهای گسترده ای را در محافل داخلی کشور برانگیخت. این نخستین سفر استولتنبرگ به گرجستان نبود و در این کشور تاکنون اقدامات جنجالی فراوانی در راستای همگرایی با ناتو صورت گرفته است از قبیل افتتاح یک مرکز تمرینات ناتو و پهلو گرفتن چهار کشتی نظامی ناتو در بندر باتومی جهت تمرین نظامی مشترک. چنین اقداماتی بطور معمول با واکنش روسها همراه بود و پیغام و پسغام مقامات دولتی روسیه و گرجستان را در پی داشت. اما اینبار سفر استولتنبرگ در آستانه انتخابات پارلمانی انجام گرفت و واکنشها نسبت به آن بیشتر از داخل گرجستان بود تا آنسوی مرزها.
نینو بورجانادزه به صراحت اعلام کرد که مخالف پیوستن گرجستان به ناتو می باشد. بورجانادزه گفت که گرجستان نباید به عضویت هیچ بلوک نظامی دربیاید و کلیه نیروهای نظامی خارجی باید خاک این کشور را ترک کنند. او تاکید کرد که این شامل حضور نظامی روسیه در آبخازیا و اوستیای جنوبی نیز می شود و این تنها راه حل پیوستن مجدد این دو منطقه به گرجستان است. واکنش بورجانادزه تنها به حرف خلاصه نشد. اکنون با حمایت او کمپینی در گرجستان فعال شده است که مشغول جمع آوری امضاء برای اضافه کردن این اصل به قانون اساسی کشور است که پیوستن به هر بلوک نظامی را ممنوع نماید. بموجب قوانین گرجستان اگر تعداد امضاها به 200 هزار برسد، بازنگری در قانون اساسی الزامی خواهد شد.
بیدزینا ایوانیشویلی در تلویزیون جی.دی.اس (متعلق به پسرش) ظاهر شد و گفته های بورجانادزه را بلف توصیف کرد. او گفت ما یک مسیر راهبردی انتخاب کرده ایم که کل جامعه و رویای گرجستان با آن موافق است. گرجستان آلرناتیو دیگری بغیر از پیوستن به ناتو ندارد.
مقامات رسمی گرجستان از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر نیز بار دیگر بر سیاست کشور مبنی بر پیوستن به ناتو تاکید کردند اما واکنش نسبت به سفر دبیر کل ناتو تنها محدود به شخصیتها و احزاب سیاسی نبود. 20 سازمان غیردولتی در گرجستان از پیوستن به ناتو حمایت کردند. اینها سازمانهایی هستند که منابع مالی شان از سوی غربیها تامین میشود. اسامی این 20 سازمان در اینجا منتشر می شود، برای جلوگیری از ابهام این اسامی بزبان انگلیسی می آید:

1.  Transparency International Georgia

2.  Civil Development Agency

3.  International Society for Fair Elections and Democracy

4.  Georgian Young Lawyer’s Association

5.  Open Society Georgia Foundation

6.  Atlantic Council of Georgia

7.  Georgian Farmers Association

8.  Institute for Development of Freedom of Information

9.  The Economic Policy Research Center

10. Green Alternative

11. Georgian Center for Security and Development

12.  Media Development Foundation

13. UN Association of Georgia

14.  Society and Banks

15. Georgian Foundation for Strategic and International Studies

16. Georgian Democracy Initiative

17. Georgian Institute of Politics

18. Regional Centre for Strategic Studies

19. In Depth Reporting and Advocacy Center

20. Voice from Georgia

نظرات