پیست دوچرخه سواری در اطراف دریاچه لیسی

پیست دوچرخه سواری در اطراف دریاچه لیسی بطور رسمی افتتاح شد.
مسیر دوچرخه سواری در این پیست سه کیلومتر و در اطراف دریاچه لیسی است. داویت نارمانیا شهردار تفلیس روز 19 سپتامبر در مراسم افتتاح پیست گفت که بیش از یکمیلیون لاری برای ساخت این پروژه هزینه شده است.
دریاچه لیسی یکی از محلهای تفریحی شهر تفلیس است که در نزدیکی محله سابورتالو قرار گرفته است.

نظرات