مسابقه شاهنامه با جوایز ارزنده

Ferdowsiجنبش رنسانس ایرانی با انتشار اطلاعیه ای از برگزاری یک مسابقه تحت عنوان "از شاهنامه، با شاهنامه" خبر داده است. این مسابقه در گروه سنی کودکان و نوجوانان و نیز بزرگسالان برگزار می شود. داوطبان می توانند با ارسال کار هنری، مقاله و سخنرانی در این مسابقه شرکت کنند. به برندگان جایزه های نقدی اهدا خواهد شد.
متن اطلاعیه جنبش رنسانس ایرانی که در اختیار قفقازستان قرار گرفته است بدین شرح می باشد:

از شاهنامه، با شاهنامه: چالش و مسابقه ای فرهنگی برای فرزندان ايرانشهر
فرزندان فردوسی در جنبش رنسانس (نوزايی) ايرانی، با شادمانی به آگاهی می رسانند، چالش فرهنگ گستری را برای دوستداران ایران سامان داده اند. کوشندگانی که کارهای خود را از امروز تا آدينه ، سوم دیماه امسال به یکی از نشانه های تماس جنبش رنسانس (نوزايی) ايرانی بفرستند، افزون بر نشان دادن کارهايشان در رسانه های گوناگون، از پيشکش يا جايزه های نقدی بهره مند خواهند شد.
اين چالش هنری و اندیشه ای، در دو گروه کودکان و نوجوانان تا 18 سالگان، و جوانان و بزرگسالان، تا ۵۰ سالگان را در بر می گيرد. بررسی و گزينش کارهای رسيده را گروهی از پژوهشگران بر دوش خواهند داشت و برآیند گزينش کارهای دریافت شده در .... به آگاهی همگان خواهد رسيد.
کوشندگانی که در هر جای ايرانشهر بزرگ زندگی می کنند و يا از آنجا ريشه دارند، می توانند با فرستادن کارهايی نوشتاری، گفتاری، ديداری، نگاره ای، پيکره (تنديس)سازی، نماگردانه(انيميشن)های خود که در پيوند با شاهنامه و درون مايه آن باشند، در راه گسترش فرهنگ ايرانزمين، هميار و انباز شوند.
در رده سنی بالای 18 سال، افزون بر موارد بالا، در دامنه شاهنامه پژوهشی نیز مقالات و سخنرانی ها پذیرفته می شوند و به بهترین کارهای رسیده پیشکش های ارزنده ای داده می شوند.
ShahnamehIranshahr@yahoo.com
www.facebook/NouzaieIrani

[embed]https://youtu.be/JyVI0ZnFwWw[/embed]

نظرات