نمایشگاه آثار شکسپیر در تفلیس

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%b1نمایشگاهی از آثار ویلیام شکسپیر شاعر و نمایشنامه نویس مشهور انگلیسی در قصر هنر تفلیس افتتاح گردیده است.
این نمایشگاه که از سوی شورای فرهنگی بریتانیا British Council و با حمایت وزارت فرهنگ گرجستان دایر گردیده است تا 30 سپتامبر ادمه خواهد یافت.

نظرات