اعتراض به حضور پاپ در گرجستان

در یک تجمع اعتراضی در مقابل سفارت واتیکان در تفلیس، تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردهایی پاپ فرانسیس را مرتد خطاب کردند و از سفر او به گرجستان ابراز ناخشنودی نمودند.
تشکلی موسوم به "اتحادیه والدین ارتودکس" برگزار کننده تظاهرات اعتراضی علیه حضور پاپ در گرجستان در روز 21 سپتامبر جاری بوده است. این اتحادیه اعلام کرده است که واتیکان مهاجم روحانی است و ایلیای دوم تحت فشارهای سیاسی قرار گرفته است وگرنه خواهان خواهان ملاقات با پاپ نمی بود.
پاپ فرانسیس بامداد 30 سپتامبر جاری وارد تفلیس خواهد شد. در برنامه سفر او به گرجستان دیدار با ایلیای دوم نیز گنجانده شده است. اتحادیه والدین ارتودکس اعلام کرده است که در طول اقامت پاپ در گرجستان نیز تظاهراتهای اعتراضی برگزار خواهد کرد.

نظرات