تولد چهارقلو ها در ایروان

مادر چارقلوهایک مادر ارمنستانی در بیمارستان ایروان فرزندان چهارقلو بدنیا آورد. زایمان او بصورت طبیعی انجام شد.
به گزارش وزارت مراقبت بهداشتی ارمنستان این دومین زایمان مریم تونیان بوده است. او که 27 سال سن دارد مادر یک دختر 4 ساله بود و بتازگی صاحب دو پسر و دو دختر نوزاد نیز گردیده است.

نظرات