تصاویر جدیدترین اتوبوسها در تفلیس

ایراکلی لکوینادزه معاون شهرداری تفلیس تصاویر جدیدترین اتوبوسهای تفلیس را در شبکه های مجازی منتشر کرده است. بزودی اتوبوسهای مان وارد ناوگان اتوبوسرانی تفلیس خواهند شد نظرات