تصاویر جدیدترین اتوبوسها در تفلیس

%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%81%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87ایراکلی لکوینادزه معاون شهرداری تفلیس تصاویر جدیدترین اتوبوسهای تفلیس را در شبکه های مجازی منتشر کرده است. بزودی اتوبوسهای مان وارد ناوگان اتوبوسرانی تفلیس خواهند شد و اینها نخستین تصاویر منتشره از این اتوبوسها است.
%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%81%d9%84%db%8c%d8%b31

این عکس هم از داخل اتوبوس بویژه برای کسانی که اتوبوس سوار نمی شوند:
%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%81%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84

نظرات