آموزش زبان چچنی در مدارس گرجستان

%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%87-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c%d8%b3%db%8cدانش آموزان دره پانکیسی می توانند در مدرسه زبان چچنی آموزش ببینند.
به گزارش رادیو وی Radio Way، در سال تحصیلی جاری زبان چچنی بصورت واحد اختیاری در کلاسهای پنجم و ششم مدارس ارائه می شود. قرار است از سال تحصیلی آینده این واحد درسی در کلاسهای بالاتر نیز ارائه گردد.
دره پانکیسی در همسایگی چچنستان قرار گرفته است و اکثریت ساکنان آن کیستس هستند که شاخه ای از قوم چچنی است.

نظرات