قیمت اجاره بها در نقاط مختلف تفلیس

%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-%d8%aa%d9%81%d9%84%db%8c%d8%b3متوسط اجاره بهای واحدهای مسکونی در گرانترین منطقه تفلیس کمتر از دو برابر متوسط اجاره بها در ارزانترین منطقه می باشد در حالی که این رقم در شهری مانند تهران بیش از سه برابر است.
متاتسمیندا گرانترین منطقه تفلیس از نظر اجاره بهای واحدهای مسکونی است، قیمت متوسط اجاره هر متر مربع واجد مسکونی در این منطقه 9 دلار می باشد. این رقم در ارزانترین منطقه یعنی سامگوری 5 دلار است.
بر اساس آمار ارایه شده از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در ایران، طی زمستان 1394 خورشیدی اجاره هر متر مربع خانه در شهر تهران به طور متوسط 22 هزار و 400 تومان بود.
مقایسه ارقام مربوط به اجاره مسکن در شهرهای تفلیس و تهران نشان میدهد که برخلاف سالهای پیش متوسط اجاره بها در تفلیس گرانتر از تهران است.

نظرات