هیچیک از دانشگاههای گرجستان در لیست دانشگاههای برتر جهان جای ندارند

رقص دانش آموزان

قفقازستان - در حالی که لااقل سه دانشگاه جمهوری آذربایجان در لیست دانشگاههای برتر جهان قرار دارند، هیچیک از دانشگاههای گرجستان و ارمنستان در این لیست مشاهده نمی شوند.

موسسهٔ کاکارلی سیموندز QS هرساله لیستی از دانشگاههای برتر جهان را منتشر می کند. در آخرین لیست منتشره از سوی این موسسه از جمهوری آذربایجان دانشگاه دولتی باکو، دانشگاه خزر و دانشگاه قفقاز جای گرفته اند، این درحالی است که از کشورهای ارمنستان و گرجستان هیچ دانشگاهی در این لیست قرار ندارد.
پایین بودن سطح علمی دانشگاههای گرجستان در شرایطی است که هزینه تحصیلات عالی در این کشور از بسیاری کشورهای اروپایی بالاتر است.

نظرات