هشت خیابان تفلیس پیاده رو می شوند

%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86%db%8cشهرداری تفلیس اعلام کرده است که هشت خیابان در منطقه تاریخی شهر بروی خودروها بسته خواهد شد و به عبور و مرور عابران پیاده اختصاص خواهد یافت. مقامات شهری می گویند این اقدام در پاسخ به درخواست مردم و در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری صورت می گیرد.
زمان اجرای این طرح از اواسط ماه اکتبر سال جاری و اسامی خیابانها بدین شهر اعلام گردیده است:
- خیابان آغماشنبلی از شماره 44 تا میدان زاربروکن (ساآربروکنی)
- خیابان ایراکلی دوم
- خیابان منتهی به باغ گیاهشناسی تفلیس
- خیابان الکساندر دوما
- گرگاسالی 1 (بخش محله میدان)
- خیابان شاردنی
- بامبیس ریگی
- رکینیس ریگی
با اجرای طرح مزبور تنها خودروهای ساکنین این خیابانها، پلیس و کمک رسانان اضطراری حق عبور از این خیابانها را خواهند داشت.
یادآوری می شود قفقازستان در سال 2014 تفلیس را شهر بدون پیاده رو به مخاطبان خود معرفی کرد.

نظرات

مطلب پربیننده