زندان حق هیچ عقیده ای نیست

%d8%a2%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8cزندان حق هیچ عقیده ای نیست ، زندان حق هیچ خانواده ای نیست ، راهی که ما انتخاب میکنیم ممکن است انتخاب عزیزان ما نباشد اما آنها هم با ما در زندانند... هیچ کس مایل نیست جوانی و زندگی ش در زندان سپری شود حتی یک روز، رنج و درد انفرادی و بازجویی و زندان تا سال ها باعث عذاب انسان است اما متاسفانه در کشوری هستیم که کوچکترین ابراز عقیده زندان و اعدام در پی دارد و باید برای رسیدن به آزادی تلاش کنیم... .
این مطالبی است که آتنا دائمی در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است. این فعال مدنی که 27 سال سن دارد بتازگی به تحمل 7 سال زندان محکوم شده است. آتنا دائمی در ادامه پست خود در فیسبوک آورده است:
من در برابر مهوش شهریاری ها، مریم اکبری ها، ضیا نبوی ها ، محمد نظری ها و نرگس و عبدالفتاح ها و... و عزیزانی که همچون شهرام و حامد احمدی و فرزاد کمانگر و امیر ارشد تاجمیر و مصطفی کریم بیگی و... که کشته و اعدام شدند هیچم ؛ هیچ مطلق... .
از همه عزیزانی که در این مدت صدایم بودند ممنونم ؛ عزیزانی که فعالیت هایشان در راستای حقوق بشر علنی نیست اما هرگز ما را تنها نگذاشتند.

نظرات