واگذاری یک قطعه زمین به شرکت ایرانی-گرجی جهت ساخت پالایشگاه

%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

قفقازستان - دولت گرجستان یک قطعه زمین در روستای سوپسا را به شرکت ایرانی-گرجی جئوپارس واگذار کرده است. جئوپارس متعهد شده است که در این زمین پالایشگاه احداث نماید.

توافقنامه واگذاری این زمین بین اداره ملی اموال دولتی و شرکت جئوپارس به امضاء رسیده است. در مراسم واگذاری گیورگی کویریکاشویلی نخست وزیر گرجستان نیز حضور داشت.
سوپسا در غرب گرجستان و در نزدیکی سواحل دریای سیاه واقع شده است.

نظرات