مذاکرات بازرگانی آزاد بین هنگ کنگ و گرجستان

دیمیتری کومسیشویلی وزیر اقتصاد گرجستان اعلام کرد که دور اول مذاکره جهت رسیدن به توافق در زمینه تجارت آزاد بین این کشور و هنگ کنک آغاز شده است.
وزیر اقتصاد می گوید که این مذاکرات دو سال بطول خواهد انجامید.
مذاکرات تجارت آزاد بین گرجستان و چین بپایان رسیده است و بیش از 95 درصد از محصولات تولید گرجستان بدون تعرفه گمرکی به چین صادر خواهند شد.

نظرات