پلیس ارمنستان مردی را با زیر گرفتن خودرو به قتل رساند

%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86سحرگاه  10 سپتامبر جاری در شهر ایروان، افسر ارشد پلیس در حال رانندگی یک عابرپیاده را بزیر گرفت و کشت.
به گزارش شامشیان، خودروی افسر ارشد 34 ساله در ساعت 5:10 بامداد به یک مرد 68 ساله برخورد کرد. قربانی این سانحه از محل ویژه عابران پیاده عبور می کرد و افسر پلیس تحت تاثیر الکل قرار داشت.
یادآوری می شود یکی از دهشت بارترین سوانح مربوط به زیرگرفتن خودرو در سال 88 خورشیدی در ایران اتفاق افتاد. در این واقعه راننده پس از کشتن عابر با خوردو، دنده عقب گرفت و مجدد از روی جنازه قربانی عبور کرد.

نظرات