صادرات محصولات نساجی از گرجستان به اروپا بصرفه نیست

%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%86%db%8cاگر محصول تولیدی از مواد خام موجود در گرجستان یا اروپا ساخته نشود، صادرات مشمول 12 درصد مالیات گمرکی خواهد شد. گرجستان تولید نخ ندارد بنابراین جهت صادرات محصولات نساجی به اروپا باید از نخ اروپایی استفاده کرد که این باعث افزایش قیمت تولید می شود.
زازا جانزاشویلی مدیر شرکت تولید جوراب در گرجستان می گوید ما در حال حاضر از نخ ترکیه ای استفاده می کنیم و برای صادرات به اروپا باید 12 درصد مالیات گمرکی پرداخت کنیم. بازار اروپا به محصولات ارزان نیاز دارد که برای ما تولید آنها با نخ گران اروپایی میسر نیست.

نظرات