جشن ویژه شهر تفلیس روزهای 15 و 16 اکتبر


امروز 15 اکتبر جشن تبلیسوبا თბილისობა آغاز می شود. مراسم این جشن یکشنبه 16 اکتبر نیز ادامه خواهد داشت.

در مراسم تبلیسوبا کارناوالهای مختلفی در سطح شهر رقص و موسیقی اجرا می کنند و نمایشگاههایی جهت فروش محصولات سنتی گرجی دایر می باشد.
در روزهای برگزاری مراسم جشن، مقررات ترافیکی ویژه ای در نظر گرفته می شود و تردد خودروها در برخی از خیابانها ممنوع می گردد. برای شرکت در این جشن می توانید خودرو را در میدانهای اولاباری، اروپا و خیابانهای اطراف آنها پارک نمایید.

نظرات