جشنواره فیلم مستند تفلیس 2016

جشنواره فیلم مستند تفلیس از 21 تا 25 اکتبر جاری برگزار می شود.

جهت آگاهی از جزئیات برنامه و نحوه تهیه بلیت می توانید به وبسایت سینه داک تبیلیسی مراجعه نماید.

نظرات