ماراتن عمومی تفلیس روز 23 اکتبر

صدها شرکت کننده و علاقه مندان به ماراتن عمومی روز یکشنبه 23 اکتبر جاری در خیابان روستاولی تفلیس حضور خواهند یافت. مسیر مسابقه در گروههای سنی مختلف متفاوت خواهد بود.

ماراتون عمومی تفلیس با حمایت شرکت سیمان هایدلبرگ، توسط وزارت ورزش و جوانان گرجستان اجرا می شود. جهت آگاهی از جزئیات این برنامه می توانید به وبسایت ماراتن تفلیس مراجعه نمایید.

نظرات