هر دلار امریکا 2.42 لاری

%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8cبانک مرکزی گرجستان امروز قیمت هر دلار امریکا را 2.3803 لاری اعلام کرده است که حاکی از کاهش ارزش لاری بمیزان 1.24 تتری است. قیمت دلار امریکا در بانکهای تجاری گرجستان بطور محسوسی افزایش یافته است.
بانک تی.بی.سی امروز هر دلار امریکا را به قیمت 2.42 لاری بفروش می رساند. قیمت دلار در بانکهای پروکردیت و جورجیا نیز به ترتیب 2.40 لاری و 2.4150 لاری اعلام شده است.
در ماههای اخیر و بموازات سقوط لاری، برخی از بانکهای گرجستان که خدمت رسانی به ایرانیان را متوقف کرده بودند، اقدام به افتتاح حساب برای ایرانیان بر پایه لاری نموده اند.

نظرات

پست‌های پرطرفدار