جمهوری آذربایجان در شرق ترکیه کارخانه پتروشیمی می‌سازد

جمهوری آذربایجان جهت ساخت تأسیسات جدید پتروشیمی در استان وان ترکیه سرمایه‌گذاری می‌کند.

به گزارش روزنامه آذرنیوز، جمهوری آذربایجان قصد دارد با ساخت تأسیسات جدید پتروشیمی در استان وان در شرق ترکیه حدود 100 فرصت شغلی ایجاد کند.
رحمی دوغان، فرماندار وان اعلام کرد که که این تأسیسات، از فناوری بسیار پیشرفته استفاده می‌کند. وی گفت: همه مواد خام لازم از جمله ال پی جی از طریق خط آهن باکو-تفلیس-کارس منتقل خواهد شد.
استان وان در شرق ترکیه و مجاور مرز ایران قرار گرفته است و اکثر ساکنان آن کرد می باشند.

نظرات