تاریخ شراب گرجستان به درس ها اضافه شد

'I don't get it. Ask him to start over.'

آکادمی شراب لهستان، واحد درسی تحت عنوان تاریخ شراب گرجستان ارائه می کند.

ارائه این واحد درسی در پی توافقنامه وزارت کشاورزی گرجستان و بنیاد توسعه شراب سازی لهستان صورت می گیرد که هفته جاری به امضاء رسید.
لهستان یکی از واردکنندگان شراب گرجستان می باشد بطوریکه در 6 ماهه اول سال جاری میلادی بیش از 1.6 میلیون بطری شراب از گرجستان به این کشور صادر شد.

نظرات