سردترین روزهای ماه اکتبر

کاهش دما و بارش پراکنده در کل منطقه قفقاز ادامه خواهد داشت و چهارشنبه 26 اکتبر دما به حداقل خواهد رسید.

سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است که در 24 اکتبر جاری حداقل دما در تفلیس 2 درجه سانتیگراد و حداکثر 5 درجه خواهد بود. در شهرهای ایروان، باکو و باتومی نیز دما به حداقل خواهد رسید. بارش برف در کوهستانها ادامه خواهد داشت.

نظرات