افزایش قیمت شکر در ماه اکتبر

قیمت هر کیلوگرم شکر در خرده فروشی های تفلیس حدود 30 تتری افزایش یافته است.

یک کیلوگرم شکر که پیش از ماه اکتبر به قیمت 2 لاری عرضه میشد اکنون به 2.30 لاری فروخته می شود. برخی از سوپرمارکتها بسته های شکر را که پیشتر به قیمت 1.90 لاری عرضه می کردند اکنون به بهای 2.55 لاری می فروشند.
گزارش شده است که قیمت شکر در بازار جهانی نیز افزایش یافته است.
هنوز گزارشی از افزایش محسوس در قیمت محصولاتی مانند کیک و آب نبات که شکر نقش مهمی در ترکیب آنها دارد بدست نرسیده است.

نظرات