حمله به آموزشگاه نظامی ناتو در گرجستان

روز یکشنبه 23 اکتبر جاری، عده ای بدون توجه به اخطار نگهبانان وارد مرکز آموزش نظامی ناتو شدند. یکی از این مهاجمان با شلیک گلوله به قتل رسید.
وزارت دفاع گرجستان اعلام کرد که نگهبان مرکز آموزشی و پشتیبانی کرتسانیسی علیه فرد نفوذی اقدام قانونی انجام داد و در پی آن یکی از کارکنان واحد انتظامی این وزارت جنازه یکی از مهاجمان را در نزدیکی مرکز آموزشی پیدا کرد.
انگیزه مهاجمان اعلام نشده است.
مرکز آموزشی و پشتیبانی کرتسانیسی Krtsanisi که 11 سال پیش افتتاح شد، مرکزی برای آموزش های نظامی پیشرفته برای سربازان گرجستان و کشورهای اطراف است.

نظرات