نخستین باغ ژاپنی در تفلیس

نخستین باغ ژاپنی در شهر تفلیس بطور رسمی افتتاح شد.
همانطور که پیشتر نیز اعلام شده است باغ ژاپنی در بخشی از فضای باغ گیاهی تفلیس قرار دارد.

نظرات