کارخانه تولید لباسهای سنتی

%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86کارخانه ای جهت تولید لباسهای سنتی گرجستان در منطقه کاختی احداث خواهد شد.
شرکت نساجی آگرو آروما اعلام کرده است که 200 هزار لاری برای ساخت واحد تولید لباسهای سنتی در کاختی سرمایه گذاری خواهد کرد. زورا ناتولیشویلی مدیر این شرکت می گوید که لباسهای سنتی گرجستان به گردشگران و در نمایشگاههای بین المللی نیز عرضه خواهد شد.

نظرات